DROMENOVERHOOP

Zodat je weer verder kunt

TEAM

  

Yvette Desmet
Praktijkhouder, psychotherapeut, partnerrelatietherapeut, contextueel counselor en opleider

 Yvette Desmet is praktijkhouder en oprichter  van het therapeutisch centrum Dromen Over_Hoop.
Zij is systemisch en contextueel geschoold en heeft 40 jaar ervaring als maatschappelijk werkster.
Zij geeft les in het contextueel en systemisch werken in diverse opleidingskaders en toepassingsgebieden.
De zorg voor de komende generatie(s) is fundamenteel in het werken met cliënten / koppels.
De expertise onder één dak, de kruisbestuiving en de samenwerking met haar collega’s in gezinssystemen biedt een unieke, afdoende behandelmethode, zo blijkt steeds opnieuw.

Yvette is lid van BVRGS en er is terugbetaling van de mutualiteit mogelijk.

 


Hanne Colpaert
Master in de orthopedagogiek en contextueel counselor
Hanne neemt tijdelijk geen nieuwe cliënten meer aan om zo een kwalitatieve begeleiding te kunnen blijven garanderen.

Hanne is klinisch orthopedagoog en contextueel counselor. Zij heeft binnen VAPH heel wat deskundigheid opgebouwd in het werken met mensen met een beperking en hun netwerk.

In Dromen Over_Hoop begeleidt zij zowel kinderen als volwassenen met diverse hulpvragen. Zij heeft bijzondere expertise in de begeleiding van mensen met ASS. Ouderschapsondersteuning en opvoedingsvragen krijgen haar specifieke aandacht. Dit bekijkt zij vanuit een contextueel kader, waarbij de belangrijke relaties ingezet worden als hulpbron.

Naast gesprekken, werkt zij bij kinderen met creatieve technieken en is er ook aandacht voor het lichaam.

Hanne is eerstelijnspedagoog (ELP) wat betekent dat er een uitgebreide terugbetaling van het RIZIV voorzien is. Voor mensen met een Persoonsvolgend Budget kan dit budget aangewend worden.


 

Frederic Blancke
Psychologisch consulent, contextueel counselor, integratie therapeut

Frederic is psychologisch consulent, contextueel counselor en integratief therapeut. Hij werkt vanuit een integratieve insteek als therapeut in het centrum Dromen Over_Hoop.

Kinderen en jongeren in moeilijke of uitdagende opvoedingssituaties zijn – vanuit zijn expertise in de bijzondere jeugdzorg – de doelgroep waar hij met zorg voor het cognitieve en het lichaamsbewustzijn altijd de contextuele en systemische realiteit in beeld brengt. 

Door het inzetten van creatieve methodieken en speltherapie tracht hij kinderen en jongeren moeilijkheden tot uiting te laten brengen, wanneer taal tekortschiet. Frederic heeft overigens bijzondere ervaring bij het begeleiden van kinderen en jongeren met ASS en/of gameverslaving. Frederic is lid van B.N.V.I.P en bestuurslid en opleider bij Conthera. Er is terugbetaling van de mutualiteit mogelijk.Hannelore Christiaen
Psychotherapeut en erkend contextueel counselor

Hannelore is contextueel en systemisch geschoold. Zij heeft als basisopleiding maatschappelijk werk en studeerde ondertussen af als leraar in de specifieke lerarenopleiding. Zij heeft ook een bijscholing gevolgd ‘gezinsbegeleiding en gezinsgericht werken’.

In Dromen Over_Hoop begeleidt zij volwassenen met diverse aanmeldings-vragen. Vanuit haar holistische aandacht, wordt het lichaamsbewustzijn geïntegreerd in de therapie. Zij heeft bijzondere expertise als wandelcoach waarin de thema’s die aan bod komen tijdens gesprekken gereflecteerd en gekoppeld worden aan en in de natuur.

Hannelore is erkend door de BVRGS en opleider in Conthera.
Er is terugbetaling van mutualiteit mogelijk.


Greet Vanoverbeke
Klinisch orthopedagoog en I.V. psychotherapeut i.o. 

Greet is klinisch orthopedagoog en integratief psychotherapeut in de interactionele vormgeving i.o.  Ze richt zicht tot volwassenen met diverse hulpvragen en heeft daarnaast expertise in het begeleiden van volwassenen met ASS en/of verstandelijke beperking.

Vanuit de warme aandacht voor het unieke van ieder, zet ze de integratieve bril op. Er wordt samen op weg gegaan, vanuit noden en verlangens en via diverse creatieve werkvormen.
Greet is lid van de V.V.I.V. Er is tussenkomst via de mutualiteit mogelijk.


Lynn Verstraete
Loopbaancoach & stress/burnoutcoach

Lynn is maatschappelijk werker en loopbaanbegeleider. Binnen Dromen Over_Hoop focust ze zich vooral op loopbaanbegeleiding, stress- en burn-outcoaching. Het (her)ontdekken van je eigen kwaliteiten, dromen en passies, de balans tussen werk en privé, re-integratie na langdurige ziekte en het onder de loep nemen van de loopbaan zijn mogelijke aanmeldingsvragen. Lynn richt zich ook tot volwassenen met stress-gerelateerde vragen.

De VDAB voorziet een ruime financiële tussenkomst aan de hand van loopbaancheques.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Meer info? Lees onze privacyverklaring

Vraag info aan je therapeut of mutualiteit over eventuele terugbetalingsmogelijkheden
This is default text for notification bar