DROMENOVERHOOP

TEAM

Yvette Desmet
Systeem- en contextueel therapeute

Yvette Desmet is praktijkhouder en oprichter  van het therapeutisch centrum Dromen Over_Hoop.
Zij is systemisch en contextueel geschoold en heeft 40 jaar ervaring als maatschappelijk werkster.
Zij geeft les in het contextueel en systemisch werken in diverse opleidingskaders en toepassingsgebieden.
De zorg voor de komende generatie(s) is fundamenteel in het werken met cliënten / koppels.
De expertise onder één dak, de kruisbestuiving en de samenwerking met haar collega’s in gezinssystemen biedt een unieke, afdoende behandelmethode, zo blijkt steeds opnieuw.

Yvette is lid van B.V.G.R.S

Lees meer...
– koppeltherapie
– gezinstherapie
– surmenage
– burn out en bore out
– chronische vermoeidheid
– angst- en stemmingsgevoeligheid
– onverzorgde trauma’s
via
– individuele therapie
– wandelcoaching
– groepssessies

Hanne Colpaert
Master in de orthopedagogiek en contextueel counselor i.o.

Hanne is klinisch orthopedagoog en contextueel counselor i.o. Zij werkt reeds jarenlang met mensen met een beperking en hun netwerk binnen VAPH.
In Dromen Over_Hoop begeleidt zij zowel kinderen als volwassenen met allerhande aanmeldingsklachten. Zij heeft expertise in de begeleiding van mensen met ASS. Daarnaast hebben alle thema’s rond ouderschap en opvoeding haar bijzondere interesse.
Dit bekijkt zij vanuit een contextueel kader, waarbij de belangrijke relaties rondom een persoon ingezet worden om verandering te bereiken.

Naast gesprekken, werkt zij bij kinderen met creatieve methodieken en is er ook aandacht voor het lichaam.
Hanne is eerstelijnspedagoog (ELP) wat betekent dat er een uitgebreide terugbetaling van het RIZIV voorzien is. Voor mensen met een Persoonsvolgend Budget kan de begeleiding uit dit budget betaald worden.

Voor volgende zaken kan je bij haar terecht:
Lees meer...

– ondersteuning van mensen met een beperking en hun netwerk
– verlieservaringen, rouw en levend verlies
– ASS en/of ADHD
– weerbaarheid, zelfvertrouwen, zelfbeeld, omgaan met pesten…
via
– individuele therapie
– spelmethodieken
Hanne is lid van de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen (VVO).

Eva Feys
Bachelor psychiatrisch verpleegkunde en systeemtherapeute

Eva werkt sinds 2018 als zelfstandig psychotherapeute en EMDR therapeute. Binnen Dromen Over_Hoop bouwt ze samen met haar collega’s aan een team met ruime expertise in verschillende domeinen. Door haar vooropleiding als vroedvrouw en psychiatrisch verpleegkundige werkt Eva vooral met mensen die psychische en/of emotionele problemen hebben en met mensen die te kampen hebben met traumatische ervaringen. Samenwerken onder één dak staat hierbij centraal.

Met haar diploma als verloskundige doet ze begeleidingen vanaf de kinderwens tot en met de postnatale periode. Naast de medische opvolging van de zwangerschap, kraamperiode en pasgeborene is er bijzondere aandacht voor het emotionele welbevinden van de cliënten, ook als het moeilijk loopt.

Eva is lid van de Belgische vereniging voor psychotherapie (ABP-BVP) en de Vlaamse Beroeps-organisatie van vroedvrouwen

Lees meer...
– Gedrags- en emotionele stoornissen
– Schoolse problemen
– Angst- en stemmingsproblemen
– Zelfbeeld en identiteit

via

– individuele therapie
– gezinstherapie
– therapie aan huis
– EMDR-therapie (www.emdr-belgium.be)
Eva is aangesloten bij de beroepsvereniging voor oplossingsgerichte therapeuten, de VVDO.

Frederic Blancke
Psychologisch consulent, contextueel counselor, integratie therapeut i.o.

Frederic Blancke is psychologisch consulent, contextueel counselor en integratief therapeut i.o.  Hij werkt vanuit een integratieve insteek als therapeut in het centrum Dromen Over_Hoop.

Kinderen en jongeren in zeer moeilijke opvoedingssituaties zijn – vanuit zijn ervaringen in de bijzondere jeugdzorg – de doelgroep waar hij met zorg voor het cognitieve en het lichaamsbewustzijn altijd de contextuele en systemische realiteit in beeld brengt.
De behandeling van trauma’s en het ontwikkelen van een behandelmethode op maat van de cliënt hebben zijn speciale interesse. Door het inzetten van creatieve methodieken en speltherapie tracht hij kinderen en jongeren moeilijkheden tot uiting te laten brengen, wanneer taal tekortschiet. Frederic heeft overigens bijzondere ervaring bij het begeleiden van kinderen en jongeren met ASS en/of gameverslaving.

Frederic is lid van B.N.V.I.P

Voor volgende zaken kan je bij hem terecht:
Lees meer...

– opvoedingsmoeilijkheden
– verslaving – specialisatie in gamen
– school- en studiegerelateerde problemen
via
– gezinstherapie
– begeleiding aan huis
– individuele therapie op systeemtheoretische basis
– studie-coaching en studiebegeleiding (intelligentieschaking)