DROMENOVERHOOP

Zodat je weer verder kunt

TEAM

  

Yvette Desmet
Systeem- en contextueel therapeute

Yvette Desmet is praktijkhouder en oprichter  van het therapeutisch centrum Dromen Over_Hoop.
Zij is systemisch en contextueel geschoold en heeft 40 jaar ervaring als maatschappelijk werkster.
Zij geeft les in het contextueel en systemisch werken in diverse opleidingskaders en toepassingsgebieden.
De zorg voor de komende generatie(s) is fundamenteel in het werken met cliënten / koppels.
De expertise onder één dak, de kruisbestuiving en de samenwerking met haar collega’s in gezinssystemen biedt een unieke, afdoende behandelmethode, zo blijkt steeds opnieuw.

Yvette is lid van B.V.G.R.S

 


Hanne Colpaert
Master in de orthopedagogiek en contextueel counselor i.o.
Hanne neemt tijdelijk geen nieuwe cliënten meer aan om zo een kwalitatieve begeleiding te kunnen blijven garanderen.

Hanne is klinisch orthopedagoog en contextueel counselor i.o. Zij werkt reeds jarenlang met mensen met een beperking en hun netwerk binnen VAPH.
In Dromen Over_Hoop begeleidt zij zowel kinderen als volwassenen met allerhande aanmeldingsklachten. Zij heeft expertise in de begeleiding van mensen met ASS. Daarnaast hebben alle thema’s rond ouderschap en opvoeding haar bijzondere interesse.
Dit bekijkt zij vanuit een contextueel kader, waarbij de belangrijke relaties rondom een persoon ingezet worden om verandering te bereiken.

Naast gesprekken, werkt zij bij kinderen met creatieve methodieken en is er ook aandacht voor het lichaam.
Hanne is eerstelijnspedagoog (ELP) wat betekent dat er een uitgebreide terugbetaling van het RIZIV voorzien is. Voor mensen met een Persoonsvolgend Budget kan de begeleiding uit dit budget betaald worden.


    

Frederic Blancke
Psychologisch consulent, contextueel counselor, integratie therapeut i.o.

Frederic Blancke is psychologisch consulent, contextueel counselor en integratief therapeut i.o.  Hij werkt vanuit een integratieve insteek als therapeut in het centrum Dromen Over_Hoop.

Kinderen en jongeren in zeer moeilijke opvoedingssituaties zijn – vanuit zijn ervaringen in de bijzondere jeugdzorg – de doelgroep waar hij met zorg voor het cognitieve en het lichaamsbewustzijn altijd de contextuele en systemische realiteit in beeld brengt.
De behandeling van trauma’s en het ontwikkelen van een behandelmethode op maat van de cliënt hebben zijn speciale interesse. Door het inzetten van creatieve methodieken en speltherapie tracht hij kinderen en jongeren moeilijkheden tot uiting te laten brengen, wanneer taal tekortschiet. Frederic heeft overigens bijzondere ervaring bij het begeleiden van kinderen en jongeren met ASS en/of gameverslaving.

Frederic is lid van B.N.V.I.PHannelore Christiaen
Psychotherapeut en erkend contextueel counselor

Hannelore is psychotherapeut en erkend als contextueel counselor. Zij is contextueel en systemisch geschoold en werkte 23 jaar als maatschappelijk werkster en studeerde intussen af als leraar in de specifieke lerarenopleiding. Zij heeft ook een bijscholing gevolgd ‘gezinsbegeleiding en gezinsgericht‘ werken.
In dromen_over_hoop begeleidt zij vooral volwassen met allerlei aanmeldingsklachten.  Ze bekijkt de mens vanuit de gehele context en heeft ook aandacht voor het innerlijk proces.
Zij heeft bijzondere expertise als wandelcoach waarin de thema’s die aan bod komen tijdens gesprekken gereflecteerd en gekoppeld worden aan en in de natuur.