www.dromenoverhoop.be

Therapeutisch Centrum in Tielt

UW THERAPEUTISCH CENTRUM IN TIELT

Studiedag V-aders 19-09-19: bekijk de beelden – foto’: Thomas Callens
DromenOverHoop organiseerde op de mooie locatie van Vrijstaat Oostende een boeiende en verhelderende studiedag over Vaders en wat de geestelijke hulpverlening voor hen kan betekenen. Om en bij de honderd deelnemers konden een hele dag hun kennis en vaardigheden bijspijkeren via diverse uiteenzettingen door beslagen specialisten. Een thema dat duidelijk opwaardering verdiende.


 

DROMEN OVER HOOP  is een therapeutisch centrum in het centrum van Tielt. We richten ons naar kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en koppels.

Vanuit een systemisch en contextueel kader wordt de kracht van belangrijke relaties ingezet om hoopvolle veranderingen mogelijk te maken. In DROMEN_OVER_HOOP zal het team van Yvette Desmet, Hanne Colpaert en Eva Feys dit samen met jullie trachten te bekomen. Thema’s

 • Angst, trauma, spanning
 • Stemming, depressie, burn-out, eenzaamheid
 • Aanpassingsproblemen na verlies, trauma, echtscheiding
 • Echtscheidingsproblematiek: verwerking, bemiddeling
 • Loopbaanbegeleiding
 • Relatie- en gezinstherapie
 • Verlies en rouw
 • Stress en Burnout
 • Ouderbegeleiding – opvoedingsondersteuning
 • Autismespectrumstoornis, ADHD
 • Zelfbeeld, zelfvertrouwen, assertiviteit, sociale vaardigheden
 • Identiteit
 • Levensfasegebonden vragen: puberteit, jongvolwassenen, gezinnen, lege nest-syndroom

Werkvormen

 • Gesprekstherapie vanuit contextueel en systemisch kader
 • Creatieve methodieken