DROMENOVERHOOP

Zodat je weer verder kunt

UW THERAPEUTISCH CENTRUM IN TIELT


INTUSSEN…

De cliënt staat centraal. We vermijden lange wachttijden. Daarom hebben we bijkomende versterking gezocht voor ons team omwille van het stijgend aantal aanvragen. Graag stellen wij u Hannelore Christiaen, Lynn Verstraete en Greet Vanoverbeke voor.  Lees meer en maak kennis...

Zoals iedere organisatie die streeft naar verbetering, is ook praktijk “Dromen OverHoop” voortdurend in ontwikkeling.  We zoeken steeds verbinding in samenwerking en scholen ons bij naar de noden van de tijdsgeest. De cliënt staat centraal. We vermijden lange wachttijden. Daarom hebben we bijkomende versterking gezocht voor ons team, omwille van het stijgende aantal aanvragen en het feit dat Eva “Dromen OverHoop” verlaat na een samenwerking van 3 jaar. We wensen Eva een mooie toekomst toe.

Graag stellen wij u Hannelore Christiaen, Lynn Verstraete en Greet Vanoverbeke voor.  

Hannelore Christiaen is geschoold in het contextuele gedachtegoed en bijzonder getraind in wandelcoaching . De laatste jaren deden we al regelmatig beroep op haar expertise en sinds 1/11/2022 versterkt zij ons team.

Lynn Verstraete is loopbaanbegeleider en  stress- en burn-out coach. Eerder deden wij beroep op Liesbeth Rigoir voor loopbaanbegeleiding, wiens expertise mooi onze begeleidingen aanvulde. Liesbeth koos voor een carrièreswitch waardoor zij afscheid neemt van ons team. We heten Lynn welkom en wensen Liesbeth een mooie toekomst toe.  

Het team wordt verder versterkt door Greet Vanoverbeke. In het kader van haar stage neemt Greet een aantal begeleidingen op. Greet is klinisch orthopedagoge en volgt een vierjarige integratieve therapie-opleiding in Antwerpen.    Voor de systemische aanpak van trauma werken we verder met de vertrouwde mensen en volgen we de noden van de cliënten en de praktijk verder op.

Enkele freelance medewerkers worden ingezet voor specifieke therapie of voor lichaamsgericht werken. We houden jullie op de hoogte van de opstart van nog een nieuwe collega. Om een kwalitatieve begeleiding verder te kunnen garanderen, neemt Hanne Colpaert even geen nieuwe cliënten aan. Zoals u weet kunnen kinderen en jongeren verder terecht bij Frederic Blancke. Ook complexe gezinssituaties krijgen passende zorg bij hem.

Yvette Desmet richt zich voornamelijk op partnerrelatietherapie en gezinstherapie.   We zijn er van overtuigd dat we met ons team de nodige zorg kunnen verstrekken voor onze cliënten. Bij vragen kunnen jullie steeds terecht bij Hanne, Frederic of Yvette.

We dromen over Hoop. Frederic, Hanne, Yvette, Hannelore, Greet & Lynn

Vanuit een systemisch en contextueel kader zetten wij de kracht van belangrijke relaties in om hoopvolle veranderingen mogelijk te maken. In DROMEN_OVER_HOOP zal het team van Yvette Desmet, Frederic Blancke, Hanne Colpaert en Hannelore Christiaen dit samen met jullie proberen te bereiken. Onlangs kreeg ons centrum de meerwaarde van extra aandacht voor loopbaanbegeleiding. Op deze pagina leer je er meer over.

We richten ons op:

Thema’s

 • Angst, trauma, spanning
 • Stemming, depressie, burn-out, eenzaamheid
 • Aanpassingsproblemen na verlies, trauma, echtscheiding
 • Echtscheidingsproblematiek: verwerking, bemiddeling
 • Loopbaanbegeleiding
 • Relatie- en gezinstherapie
 • Verlies en rouw
 • Stress en Burnout
 • Ouderbegeleiding – opvoedingsondersteuning
 • Autismespectrumstoornis, ADHD
 • Zelfbeeld, zelfvertrouwen, assertiviteit, sociale vaardigheden
 • Identiteit
 • Levensfasegebonden vragen: puberteit, jongvolwassenen, gezinnen, lege nest-syndroom

Werkvormen

 • Gesprekstherapie vanuit contextueel en systemisch kader
 • Creatieve methodieken