DROMENOVERHOOP

WAT ?

Aanbod

Systeemtherapie is een specifieke vorm van psychotherapie en gaat zowel over individuele therapie, relatietherapie als over gezinstherapie. De nadruk ligt op interacties en de context. De systeemtherapie gaat ervan uit dat je bent wie je bent door je omgeving, door de systemen waar je deel van uit maakt(e). De belangrijkste systemen zijn je gezin van herkomst en je huidige relaties, zij spelen een belangrijke rol in je leven. Er is namelijk sprake van een continue, wederzijdse beïnvloeding. Wat we doen, denken, voelen of verwachten wordt meebepaald in de interacties die we hebben met belangrijke personen.

Tijdens de sessies bekijken we samen hoe jouw/jullie interacties verlopen, zowel de interacties die moeilijk verlopen als die dat goed verlopen. We bekijken samen jullie/jouw krachten en waar ondersteuning nodig is.  Vanuit onze overtuiging dat we best zoveel als mogelijk met het volledige gezin werken, bieden wij ook co-therapie aan. Lees meer...

In deze vorm gaan de kinderen op gesprek bij Hanne, terwijl de ouders tegelijkertijd een gesprek hebben bij Yvette. Op deze manier trachten we een ondersteuning te bieden die alle betrokkenen zoveel als mogelijk betrekt. Deze co-therapie hanteren we zowel wanneer de ouders zich alleen aanmelden (bv. Relatie- of individuele problemen) als wanneer een kind of jongere wordt aangemeld. De problemen of zorgen bij een deel van het gezin kunnen namelijk ook impact hebben op de andere gezinsleden. Maar ook naast de vorm van co-therapie kunnen andere personen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de gesprekken.

In de eerste gesprekken, waarbij we zoveel mogelijk gezinsleden betrekken, klaren we de zorgen en problemen uit en bespreken we samen hoe de verdere therapie zal vorm krijgen. De therapie gebeurt meestal in gespreksvorm, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van andere methodieken (genogram, poppen, tekeningen). Vooral bij kinderen worden verschillende spelvormen en creatieve materialen gebruikt. Bij kinderen trachten we een taal te zoeken die het beste bij hen aansluit (spel, poppen, rollenspelen, knutselen,…). Hoe de therapie er concreet uit ziet (wie sluit aan? Welke methodieken? Wat is de frequentie van de gesprekken?) is afhankelijk van cliënt tot cliënt.

Afspraak maken

U kan ons via het contactformulier contacteren wanneer u verdere informatie wenst of een afspraak wilt maken. U kan ook altijd rechtstreeks contact met ons opnemen via telefoonnummer 0478 40 71 48. Wij bekijken dan nog onderling wie de gesprekken zal voeren. We proberen steeds om u zo vlug mogelijk een afspraak te geven.

Duur

De gesprekken duren een uur, de frequentie wordt besproken per cliënt. Doorgaans wordt er een gesprek ingepland om de twee weken, maar ook wekelijks of minder frequent is mogelijk. Afhankelijk van de noden kan de frequentie te allen tijde op- of afgebouwd worden. Bij kinderen die individueel op gesprek komen, worden de ouders uitgenodigd om het laatste kwartier aan te sluiten. Hoeveel gesprekken nodig zullen zijn, kan niet op voorhand gezegd worden. Dit is afhankelijk van zeer veel factoren. Je kan uiteraard steeds in overleg gaan met de therapeut om de sessies af te ronden.

Prijs

  • Individuele en gezinsgesprekken van 1u bedragen 55 EURO.
  • Een gesprek van 1,5 uur bedraagt 65 EURO.
  • Verslaggeving, extern overleg in het kader van de begeleiding bedraagt 55 EURO per uur

Dit wordt op het einde van elke sessie contant afgerekend. Bij financiële moeilijkheden kunnen we bekijken om de tarieven aan te passen. Lees hier meer over mogelijke eerstelijnszorg en terugbetalingen.
Sommige mutualiteiten bieden een gedeeltelijke terugbetaling aan voor kinderen en jongeren. Contacteer jouw ziekenfonds voor de specifieke voorwaarden en formulieren.

Gelieve ten laatste 24 uur op voorhand te verwittigen indien je toch niet kan aanwezig zijn. Anders zijn we genoodzaakt om de sessie toch aan te rekenen.