www.dromenoverhoop.be

Therapeutisch Centrum in Tielt

UW THERAPEUTISCH CENTRUM IN TIELT

Het hele team van Dromen-Over-Hoop wenst jou en al wie je koestert, een warm en vooral liefdevol Nieuw Jaar.
OPEN-DEUR-WEEKEND op 23-24 febr. 2019 | 10u.-12u. & 14u.-18u.

DROMEN OVER HOOP  is een therapeutisch centrum en psychotherapeutische praktijk in het centrum van Tielt.
We
richten ons vooral naar kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en koppels die het even niet alleen kunnen.

 

 

 

Vanuit een systemisch en contextueel kader wordt de kracht van belangrijke relaties ingezet om hoopvolle veranderingen mogelijk te maken. In DROMEN_OVER_HOOP zal het team van Yvette Desmet, Jolien Hoskens en Olivier Van Limbergen dit samen met jullie trachten te bekomen.

Thema’s

 • Angst, trauma, spanning
 • Stemming, depressie, burn-out, eenzaamheid
 • Aanpassingsproblemen na verlies, trauma, echtscheiding
 • Echtscheidingsproblematiek: verwerking, bemiddeling
 • Loopbaanbegeleiding
 • Relatie- en gezinstherapie
 • Verlies en rouw
 • Stress en Burnout
 • Ouderbegeleiding – opvoedingsondersteuning
 • Autismespectrumstoornis, ADHD
 • Zelfbeeld, zelfvertrouwen, assertiviteit, sociale vaardigheden
 • Identiteit
 • Levensfasegebonden vragen: puberteit, jongvolwassenen, gezinnen, lege nest-syndroom

Werkvormen

 • Gesprekstherapie vanuit contextueel en systemisch kader
 • Creatieve methodieken