www.dromenoverhoop.be

Therapeutisch Centrum in Tielt

UW THERAPEUTISCH CENTRUM IN TIELT

Klik hier voor de foto’s van de open-praktijk-dag 10-11/03/2017  >

schermafbeelding-2017-01-10-om-15-18-10

DROMEN OVER HOOP  is een therapeutisch centrum en psychotherapeutische praktijk in het centrum van Tielt. We richten ons vooral naar kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen en koppels die het even niet alleen kunnen.

Vanuit een systemisch en contextueel kader wordt de kracht van belangrijke relaties ingezet om hoopvolle veranderingen mogelijk te maken. In DROMEN_OVER_HOOP zal het team van Yvette Desmet, Angie Desmet en Jolien Hoskens dit samen met jullie trachten te bekomen.

 

Thema’s

Angst, trauma, spanning
Stemming, depressie, burn-out, eenzaamheid
Aanpassingsproblemen na verlies, trauma, echtscheiding
Echtscheidingsproblematiek: verwerking, bemiddeling
Loopbaanbegeleiding
Relatie- en gezinstherapie
Verlies en rouw
Stress en Burnout
Ouderbegeleiding – opvoedingsondersteuning
Autismespectrumstoornis, ADHD
Zelfbeeld, zelfvertrouwen, assertiviteit, sociale vaardigheden
Identiteit
Levensfasegebonden vragen: puberteit, jongvolwassenen, gezinnen, lege nest-syndroom

 

Werkvormen

Gesprekstherapie vanuit contextueel en systemisch kader
Speltherapie
Creatieve methodieken